Iedereen moet zelf kunnen beslissen óf, wanneer, hoeveel en met wie zij kinderen wil. Veel vrouwen en meisjes hebben die keuzevrijheid helaas niet. Met seksuele voorlichting, voorbehoedsmiddelen en goede en veilige abortuszorg kunnen we hun positie verbeteren.

Sluit je aan bij de SheDecides beweging

Doelen SheDecides beweging

  • Stand Up. Speak Out.

Met bewustwordingscampagnes verandert SheDecides de sociale en culturele normen die de vrijheid, rechten en de eigenwaarde van vrouwen en meisjes in de weg staan. 

  • Change The Rules.

SheDecides verbetert rechten, beleid en procedures die de keuzevrijheid voor vrouwen en meisjes ter vergroten. Ook houdt SheDecides overheden verantwoordelijk voor het doorvoeren van die veranderingen.

  • Unlock Resources.

SheDecides roept overheden, bedrijven en individuen op geld te doneren zodat vrouwen en meisjes wereldwijd gebruik kunnen maken van goede en veilige seksuele gezondheidszorg.

Ontstaan van SheDecides

SheDecides is een internationale beweging die opkomt voor het recht van vrouwen en meisjes om over hun eigen lijf en leven te beslissen. De beweging is begin 2017 opgericht als reactie op de invoering van de Mexico City Policy door de Amerikaanse president Donald Trump. De Mexico City Policy – ook wel de Global Gag Rule genoemd – is een contract dat de abortus gerelateerde activiteiten van maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden aan banden legt. Organisaties die dit contract met de VS ondertekenen mogen geen pleitbezorging (advocacy) voor, informatievoorziening over, onderzoek naar, of dienstverlening met betrekking tot abortus uitvoeren als onderdeel van hun activiteiten. Ook niet met eigen middelen of met Nederlands OS geld. 

Miljoenen vrouwen en meisjes worden hierdoor benadeeld. Volgens het Amerikaanse Guttmacher Institute betekent dit tussen 2017 en 2020: 

  • 8 miljoen extra ongeplande zwangerschappen
  • ruim 3 miljoen extra onveilige abortussen
  • ruim 15.000 meer jonge vrouwen die overlijden door zwangerschapscomplicaties of onveilige abortus

Feiten over anticonceptie en abortus

214 miljoen vrouwen kunnen geen moderne anticonceptiemiddelen krijgen. Zij gebruiken traditionele en onbetrouwbare manieren om een zwangerschap te voorkomen. Met als gevolg ongeplande en ongewenste zwangerschappen.

Een veilige abortus in veel landen in de wereld illegaal. De enige opties die ongewenst zwangere meisjes en vrouwen hier hebben, zijn gedwongen moederschap of een onveilige abortus. 

In totaal vinden er in lage- en middeninkomenslandenruim 50 miljoen abortussen per jaar plaats, waarvan de helft op een onveilige manier wordt uitgevoerd. 

25 miljoen meisjes en vrouwen zijn zó wanhopig dat ze bereid zijn hun eigen gezondheid en leven op het spel te zetten om een ongewenste zwangerschap af te breken. Zij kunnen niet kiezen voor een veilige abortus. Abortus moet veilig en legaal worden zodat vrouwen zonder dwang kunnen beslissen over hun leven.

* ‘She’ in SheDecides en ‘vrouwen en meisjes’ op deze website staan voor iedereen die zwanger kan worden.