Persbericht: Minister Ploumen lanceert: SHE DECIDES

Het initiatief voor fondsenwerving voor gezinsplanning van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft een overweldigende hoeveelheid reacties opgeleverd. Op sociale- en traditionele media zijn deze week vele duizenden berichten binnengekomen, uit 150 landen in 23 verschillende talen. De overgrote meerderheid daarvan is positief. Heel veel mensen geven aan ook zelf te willen doneren. Om daaraan tegemoet te komen lanceert het ministerie van Buitenlandse Zaken -in samenwerking met Rutgers- de campagne SHE DECIDES – Global Fundraising Initiative’. Minister Ploumen: ‘De respons op mijn oproep is boven verwachting. We krijgen heel veel positieve reacties uit andere landen. Dat ook zo massaal door mensen uit de hele wereld instemmend wordt gereageerd op het behoud van rechten voor vrouwen en meisjes is hartverwarmend en inspirerend.’

SHE DECIDES vloeit voort uit de Global Gag Rule; het besluit van de Amerikaanse regering vorige week dat ertoe leidt dat er een streep gaat door een reeks voorzieningen voor gezinsplanning voor vele miljoenen vrouwen in ontwikkelingslanden. Daardoor dreigt een bedrag van 600 miljoen dollar per jaar weg te vallen. Het gaat hierbij om een breed pakket: seksuele voorlichting, anti conceptie, verloskundige zorg en veilige abortus voor vrouwen die daartoe genoodzaakt zijn. ‘Daardoor ontstaat een enorm gat. Dat kan alleen gedicht kan worden als er stevige internationale respons komt. Van zowel regeringen, hulporganisaties, particuliere organisaties als burgers. Om te voorkomen dat vrouwen en meisjes in de steek worden gelaten. Want ook zij moeten zelf kunnen beslissen of ze kinderen willen, met wie en wanneer.’

Online

Op de website shedecides.eu die zojuist online is gegaan is meer informatie te vinden over het initiatief. Zoals een videoboodschap van de minister en algemene informatie over doel en aanpak. Daarnaast worden twee bankrekeningen vermeld waar particulieren een donatie naar kunnen overmaken (een Nederlandse- en internationale bankrekening). De komende dagen zal de site verder worden gevuld.

10 miljoen

De afgelopen- en komende week wordt door minister Ploumen hard gewerkt om andere landen en organisaties te betrekken bij SHE DECIDES. Meerdere daarvan hebben direct positief gereageerd. Binnenkort zal een eerste balans worden opgemaakt van de steun voor haar initiatief. In aanloop daar naartoe heeft het kabinet besloten een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar te stellen. Ploumen: ‘Uiteraard is er veel meer geld nodig. En afgaande op de signalen die we krijgen, heb ik er vertrouwen in dat we ver kunnen komen. Zodat we essentiële voorzieningen -niet alleen voor vrouwen, maar voor de hele samenleving- overeind kunnen houden.