Impact Global Gag Rule: abortuscijfers nemen toe

Blog: Lotte Rensen

23 januari 2017 was een desastreuze dag voor de rechten van vrouwen wereldwijd. Op de derde dag van zijn presidentschap voerde Donald Trump de Mexico City Policy, beter bekend als de Global Gag Rule, opnieuw in. Het nieuwsfragment ging de hele wereld over: omgeven door enkel blanke mannen van middelbare leeftijd zette de Republikein met één pennenstreek een streep door de reproductieve rechten van miljoenen meisjes en vrouwen. Twee jaar na de invoering wordt de impact steeds duidelijker voor onderzoekers. De belangrijkste conclusie: het aantal abortussen neemt wereldwijd toe.

Achtergrond
De Global Gag Rule werd voor het eerst ingevoerd in 1984, onder het bewind van president Ronald Reagan. Het beleid bepaalt dat de Verenigde Staten geen financiering meer verstrekken aan organisaties in ontwikkelingslanden die toegang geven tot veilige abortus, hier aandacht aan besteden in hun voorlichting of ernaar verwijzen. In de loop der jaren is het beleid steeds ingetrokken door de presidenten van de Democratische Partij (onder wie Clinton en Obama) en opnieuw ingevoerd zodra er een Republikein aan de macht kwam (o.a. George Bush). Trump, die zich eerder nooit echt uitsprak op abortus, ontpopte zich tot een felle tegenstander en maakte de herinvoering van het beleid tot zijn prioriteit, met als doel het aantal ingrepen drastisch terug te dringen.

Onderzoekers van de Stanford University toonde in 2011 al aan dat het tegenovergestelde bereikt wordt met de invoering van de Global Gag Rule. Organisaties die toegang geven tot (informatie over) veilige abortus, verstrekken in veel gevallen eveneens anticonceptie en geven aanvullende voorlichting over het voorkomen van zwangerschappen.

Trump’s ambitie vs. de harde realiteit
Sinds de herinvoering van de Global Gag Rule op 23 januari 2017 hebben klinieken die de seksuele en reproductieve gezondheidszorg verlenen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika op grote schaal medewerkers moeten ontslaan, of zelfs de deuren moeten sluiten. Ook worden er grote tekorten gerapporteerd in de beschikbaarheid van anticonceptie. De inperking van toegang tot zorg en anticonceptie leidt tot een toename van ongewenste zwangerschappen en daarmee tot méér abortussen. President Trump bereikt dus precies het tegenovergestelde van zijn ambities.

Recent onderzoek
Uit een recent gepubliceerd onderzoek door professor Yana Rodgers (Rutgers University, 2018) naar de gevolgen die het beleid in voorgaande ambtstermijnen had, blijkt dat de impact van de Global Gag Rule het grootst is voor vrouwen in Latijns-Amerika. Met de invoering van het beleid wordt de kans dat een ongewenste zwangerschap leidt tot een abortus voor hen drie keer zo groot. Voor vrouwen in grote delen van Afrika raakt die kans verdubbeld.

Vrouwen die een abortus willen zijn in veel gevallen zó wanhopig dat ze bereid zijn om hun eigen leven op het spel te zetten. Studies van o.a. de WHO tonen aan dat het beperken van de toegang tot veilige abortus ervoor zorgt dat 22 miljoen vrouwen per jaar hun toevlucht zoeken in onveilige abortus. De ingreep wordt dan uitgevoerd door ongekwalificeerde kwakzalvers, onder erbarmelijke en onhygiënische omstandigheden. Met alle gevolgen van dien;

  • Ruim zeven miljoen vrouwen belanden jaarlijks in het ziekenhuis ten gevolgen van een onveilige abortus;
  • Vijf miljoen meisjes en vrouwen houden ernstige, soms levenslange complicaties na de onveilige ingreep;
  • Per jaar overleven tussen de 22.500 en 44.000 meisjes en vrouwen een onveilige abortus niet.

SheDecides: de strijd is nog lang niet gestreden – Help mee!
Dankzij de giften van donateurs heeft SheDecides in 2018 ruim 33.000 Keniaanse meisjes en vrouwen toegang kunnen geven tot veilige abortus via het Reproductive Health Network Kenya. Een fantastisch resultaat, maar de recente cijfers tonen aan dat onze inzet ook dit jaar hard nodig blijft om de impact van de Global Gag Rule terug te dringen.

In februari 2019 kondigde president Trump aan drastische aanpassingen te willen doorvoeren in het Title X national family planning program. Dit programma is 50 jaar geleden in werking gesteld om toegang tot reproductieve gezondheidszorg en anticonceptie betaalbaar te houden. Als de aanpassingen op het huidige beleid van kracht worden is het Amerikaanse klinieken die onder het programma vallen niet langer toegestaan om hun patiënten te informeren over abortus. Deze binnenlandse Gag Rule treft met name vrouwen met lage inkomens, die afhankelijk zijn van de reproductieve gezondheidszorg die verleend wordt door organisaties als Planned Parenthood. Als deze organisaties geraakt worden lopen 4 miljoen Amerikaanse vrouwen het risico hun toegang tot anticonceptie te verliezen.

We kunnen niet weerloos toekijken hoe één man vrouwen wereldwijd de vrijheid ontneemt om zelf te beslissen over hun lijf en leven. Sluit je aan bij de SheDecides beweging en help mee om te strijden voor de rechten van vrouwen. When SheDecides, we all win!