SheDecidesDay 2021: #PolitiekisPersoonlijk

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) zijn politiek. Daarom organiseerde SheDecides Nederland op 2 maart 2021 een Instagram live event naar aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. SheDecides youth leader Dunya Veenhof ging in gesprek met activisten Sioejeng Tsao, Tijn de Jong en jongerenambassadeur SRGR Lisa de Pagter.

Met de instalivesessie wil de Nederlandse SheDecides beweging jongeren bewust maken dat hun persoonlijke ervaringen en gevoelens ook hun politieke keuzes bepalen. SheDecides moedigt iedereen aan om te stemmen op een politieke partij die het beste met hen én met jongeren wereldwijd voor heeft. Hier volgt een verslag van het event.

Instagram Live Event

Dunya Veenhof ging live in gesprek over stellingen uit de Politieke Sekswijzer. Met Lisa de Pagter werd de jongerenparticipatie en het recht op abortus wereldwijd besproken. In hoeverre is dit recht verbeterd of verslechterd? Tijn de Jong ging in op LHBTI-rechten in Nederland en gaf antwoord op de vraag: ‘Hoe progressief is Nederland nog anno 2021?’ Vervolgens deelde Sioejeng Tsao haar persoonlijke ervaring met anticonceptie en belichtte het belang van representatie in de politiek.

In aanloop naar het Instagram live event reageerden Dunya Veenhof, Sioejeng Tsao en Tijn de Jong op stellingen uit de Politieke Sekswijzer rond anticonceptie, abortus en seksueel geweld.

Anticonceptie

‘Anticonceptiemiddelen moeten ook vanaf je eenentwintigste volledig worden vergoed vanuit het basispakket’ en ‘Nederland moet financieel bijdragen aan het wereldwijd beschikbaar stellen van anticonceptie’. Hoe reageren Dunya, Tijn en Sioejeng op deze stellingen? 

We moeten eerst maar eens zorgen dat het hier in Nederland voor iedereen beschikbaar is” – Tijn

Abortus

De video over abortus heeft weer twee stellingen in petto voor Dunya, Tijn en Sioejeng, namelijk: ‘De verplichte wachttijd van vijf dagen voor een abortus moet worden afgeschaft’ en ‘Nederland moet zich sterk inzetten voor het recht op veilige abortus wereldwijd’. 

“Waarom vertrouwen we vrouwen eigenlijk niet zelf de keuze over hun eigen lichaam en toekomst toe?” – Dunya

Seksueel geweld

Tot slot komt het thema ‘seksueel geweld’ aan bod. De stellingen luiden: ‘Er moet een nationaal actieplan komen voor de preventie van seksueel geweld’ en ‘Nederland moet andere landen actief aanspreken op het beschermen van vrouwen, LHBTI-personen, sekswerkers en drugsgebruikers’. Wat zijn de reacties van Dunya, Tijn en Sioejeng? 

In Nederland alleen al zijn tweeëntwintig procent van de vrouwen en zes procent van de mannen slachtoffer van seksueel geweld” – Sioejeng