SheDecides Day 2023: we vieren de resultaten

Het is alweer zes jaar geleden dat de She Decides beweging is ontstaan. Deze beweging is begin 2017 opgericht als reactie op de invoering van de Mexico City Policy –ook wel Global Gag Rule genoemd- door de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump. HIerdoor was er in één keer drastisch minder geld beschikbaar voor organisaties wereldwijd die zich inzetten voor veilige abortus.  SheDecides is Eeen belangrijk initiatief om te zorgen dat meisjes en vrouwen wereldwijd toegang hebben tot zorg dat hen in staat stelt zelf te bepalen óf, wanneer, hoeveel en met wie zij kinderen willen. Dit betekent toegang tot de juiste informatie, voorlichting, anticonceptie of een veilige abortus. Want dat is helaas niet vanzelfsprekend.  

SheDecides realiseerde alleen al in Nederland vele donaties. Deze werden de afgelopen jaren door Rutgers toegekend aan de organisatie Reproductive Health Network Kenia (RHNK) dat deze donaties gebruikt voor het terugdringen van moedersterfte en sterfgevallen veroorzaakt door onveilige abortus.  

De fondsen die in de afgelopen jaren door het Nederlandse publiek gedoneerd zijn aan Rutgers in het kader van SheDecides, zijn ingezet ter ondersteuning van de organisatie Reproductive Health Network Kenia (RHNK) in Kenia. RHNK heeft deze donaties gebruikt voor het voorkomen van ongewenste zwangerschappen, en het terugdringen van moedersterfte en sterfgevallen veroorzaakt door onveilige abortussen. 

Op deze bijzondere dag vieren we de resultaten van weer een impactvol jaar. In 2022:

  • kregen meer dan 131.000 vrouwen in 43 districten in Kenia toegang tot verschillende soorten moderne anticonceptiemiddelen en informatie, waardoor ze zelf keuzes kunnen maken over of en wanneer ze kinderen willen krijgen
  • kregen bijna 18.000 vrouwen toegang tot een veilige abortusmethode. Dankzij de steun van SheDecides is zo een groot aantal onveilige abortussen voorkomen en daardoor ook moedersterfte
  • daarnaast heeft RHNK monitoringsbezoeken afgelegd aan 215 zorgverleners om de kennis over de bestaande wetgeving te vergroten en angst en stigma te verminderen met betrekking tot het verstrekken van uitgebreide abortuszorg en gezinsplanningsdiensten met als doel de juridische risico’s te minimaliseren en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 
Team RHNK