Persbericht: Rutgers kent half miljoen euro van SheDecides toe voor Keniaanse vrouwen

UTRECHT – Vandaag, precies een jaar na de oprichting van SheDecides door oud-minister Lilianne Ploumen, kent Rutgers de publieksdonaties toe aan gezondheidswerkers in Kenia. In 2017 doneerden particulieren een bedrag van 500.000 euro aan SheDecides. Het Reproductive Health Network Kenya zet zich in voor het terugdringen van moedersterfte en sterfgevallen veroorzaakt door onveilige abortus. Dankzij de bijdrage kan de organisatie 25.000 meisjes en vrouwen per jaar helpen.

Rutgers is zeer actief binnen de SheDecides-beweging binnen en buiten Nederland en lanceerde begin 2017 met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken het donatieplatform www.shedecides.nl . SheDecides is inmiddels een internationale beweging die opkomt voor het recht van meisjes en vrouwen om over hun eigen lijf en leven te beschikken. SheDecides ontstond als reactie op de herinvoering van de Global Gag Rule/Mexico City Policy door de Amerikaanse president Donald Trump. Met de invoering van dit beleid komen de reproductieve gezondheid en seksuele rechten van miljoenen meisjes en vrouwen in het gedrang. Het Amerikaanse Guttmacher Institute schat dat het tekort aan voorbehoedsmiddelen dat hierdoor ontstaat, zal leiden tot 8 miljoen extra ongeplande zwangerschappen en ruim 3 miljoen extra onveilige abortussen. Het aantal gevallen van moedersterfte stijgt naar verwachting met ruim 15.000 jonge vrouwen. 

400 miljoen

SheDecides zorgde tot nu toe wereldwijd voor 390 miljoen euro aan nieuwe toezeggingen, waaronder een half miljoen euro via www.shedecides.nl van particulieren uit Nederland en daarbuiten. Het overige bedrag is grotendeels bijeengebracht door overheden. De Nederlandse regering maakte tot nu toe 29 miljoen euro extra vrij voor programma’s die ervoor zorgen dat meisjes en vrouwen daadwerkelijk zelf kunnen beslissen. Sigrid Kaag, de huidige minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, is onder de indruk van de betrokkenheid van het publiek: “Het is hartverwarmend om te zien hoe naast overheden en particuliere organisaties juist ook burgers en een diversiteit aan groepen uit de samenleving solidair zijn met vrouwen in ontwikkelingslanden. Dit onderstreept hoe breed de steun in de wereld voor vrouwenrechten is.”

Reproductive Health Network Kenya

Rutgers heeft voor het Reproductive Health Network Kenya gekozen na overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en partners in het veld. Rutgers kent de situatie in Kenia goed. “Tijdens onze gesprekken bleek al snel dat de zorg voor vrouwen en meisjes in Kenia flink in het gedrang zou komen. We hebben gekozen voor het Reproductive Health Network, omdat deze organisatie zich richt op abortuszorg én anticonceptie. Met de invoering van de Mexico City Policy verliest de organisatie maar liefst 70 procent van haar jaarlijkse inkomsten. Men heeft onze steun dus hard nodig,” aldus directeur van Rutgers Ton Coenen. De organisatie wordt voor een periode van twee jaar ondersteund, met een jaarlijkse bijdrage van 250.000 euro. 

SheDecides wil nog meer meisjes en vrouwen helpen. Geld is nog altijd hard nodig om ieder jaar opnieuw de weggevallen financiering te kunnen opvangen. Ga naar www.shedecides.nl en doneer!

—————————-
Voor meer informatie, beeldmateriaal en interviews:
Rutgers, afdeling Communicatie
06 – 4619 3549 | communicatie@rutgers.nl 
www.shedecides.nl – www.rutgers.nl